Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Jövőnk az ifjúság - gyermekek és fiatalok integrációs programjai Nagykanizsán


A program iránt érdeklődők és abban résztvevők számára fórumot nyitottunk.

Puska a mindennapokhoz kártya aktualizált változata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati támogatás segítségével egy olyan komplex gyermek- és ifjúsági programot kíván megvalósítani:
- amelynek célja az anyagi, társadalmi, iskolai, kulturális nehézségekkel küzdő fiatalok célzott megsegítése,
- a 12-29 éves korosztállyal foglalkozó oktatási intézményeken kívüli szakmai szervezetek összefogása,
- és egy közösen kidolgozott, szinergikus kompetencia fejlesztő és szabadidős program sorozat lebonyolítása.
Az önkormányzat a pályázaton 19 millió Ft támogatást nyert, amihez önerő hozzáadása nem szükséges, mivel a pályázat 100%-os finanszírozású.
AZ Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő programok, melyek ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatáshoz vagy közösségi terekhez kötődően valósulnak meg.
A város az alábbi célok programelemek megvalósítását tűzte ki célul a bevonható forrás segítségével.

BOGDÁN JÁNOS CIGÁNY KÖZÖSSÉGI HÁZ
Elérhetőségek:
8800 Nagykanizsa, Teleki u 14.
cko_nk_romaszerv##kukac##sienet.hu
Tel: 93-312-749
Hétvégi Kollégium mentorhálózata: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által koordinált programelem célja az eddig működtetett Hétvégi Kollégium bővítése mentori feladatokkal (kapcsolattartás a diákok iskolájával, osztályfőnökével, családjával)


CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Elérhetőségek:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 51.
E-mail: gyjsznk##kukac##gmail.com
Telefon: (93) 311-207; 06/30-640-4279 Vukics Józsefné ; Kondákor András
Útvesztők és útkeresők: Játékos akadályversenyformájában a 15-16 éves korosztály megismertetése a bűnmegelőzésben és a segítő szférában dolgozó szervezetekkel. (1 hetes rendezvénysorozat)
Értékteremtő szabadidős komplex programok, melyek ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatáshoz vagy közösségi terekhez kötődően valósulnak meg:
Csellengők Közösségi Háza közösségi programjai: A Központ által működtetett közösségi ház kínálatát a program keretében Internet használattal bővítjük, illetve hat alkalommal prevenciós szabadidős és kulturális programokat, bemutatókat szervezünk a gyerekeknek.
Négyévszak Kupa A labdarúgó sportrendezvény preventív és korrekciós funkciókat lát el. (4 rendezvény)
Hónapsoroló Játszóház: gyermekek és fiatal családok közösségfejlesztő, családi összetartozást erősítő, kreatív foglalkozásokat kínáló programja, ahol a gyerekek megismerkedhetnek az év hónapjait követő népszokásokkal, népi játékokkal. (12 rendezvény)

HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtáriskola fiataloknak: A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár (HIVK) által szervezett program keretében a szociális/társadalmi akadályokkal küzdő fiatalok elsajátíthatják mindazt a könyvtári ismeretet, ami ma a friss, jól alkalmazható tudás megszerzéséhez alapvetően szükséges. (10 alkalom)
Multikulti Tábor: A HVIK szervezésében szervezendő 2×1 hetes tábor, amely a multikulturális ismeretek multikulturális megközelítésű bemutatása, az ezekhez az ismeretekhez nehezen jutó szociális és kulturális szempontból egyaránt hátrányokkal küzdő fiatalok számára.

IPIT
Pályaorientációs program: Az Ifjúsági, Pályaválasztási, Információs és Tanácsadó Iroda (IPIT) tevékenységének bővítése, a hátrányos helyzetű fiatalokkal történő kiscsoportos foglalkozásokkal. Pszichológus alkalmazása, életpálya, életmód tervezési foglalkozások megtartására, és a bonyolultabb egyedi esetek kezelésére.

KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Hétvége drogmentesen: A Kanizsai Kulturális Központ (KKK) prevenciós közösségi programja, amely előadásokat, beszélgetéseket, és discot tartalmaz, a kortárssegítők, a pszichológus bevonásával. (egyszeri alkalom) (1 alkalom)
Soknemzetiségű kultúrával az Európai Unióban: A kisebbségi művészeti gálaest a különböző nemzeti és etnikai csoportok nemzeti értékeit bemutató kulturális program.

VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Elérhetőségek:
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Tel: (06) 30-326-1862
E-mail: vdoknk##kukac##broadband.hu
Baliné Zalavári Ágota
Az Ifjusági Információs pont (Városi Diákiroda) programjai: ifjúságsegítő szakember foglalkoztatása, így lehetővé tesszük hosszabb nyitva tartást és bővebb szolgáltatást. Az iroda felelősségi körébe tartozó szervezése: Vasember Kupa - 24 órás vetélkedő középiskolásoknak, Vasemberke Kupa - 12 órás vetélkedő általános iskolásoknak.
Kortárs segítő programok megvalósítása:

NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Elérhetőségek:
8800. Nagykanizsa, Király u. 49.
Telefon: 93/312 190
Telefax: 93/312 190
Email cím: nagykanizsa.rk##kukac##zala.police.hu
Weboldal: www.police.hu
Kapcsolattartó: Bükiné Papp Zsuzsanna; Bali Miklós: 93/312-190
Kortárssegítő képző tábor: A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kortárssegítő képző tábort szervez középiskolásoknak.
A kortárssegítők további foglalkoztatása: A kiképzett fiatalok nyáron, a strandfürdőn hasznosíthatják megszerzett ismereteiket bűncselekmények megelőzése érdekében.
A kortárssegítők folyamatos továbbképzése: A tanév során havi egy alkalommal a kortárs segítők számára továbbképzést tartunk
Kortárs klub szervezése: a kortárssegítők bevonásával ifjúsági klub szervezése, prevenciós célú filmvetítéssel és a tapasztalatok megbeszélésével, havi egy alkalommal a tanév során.

 
/2
Következő >> (2. oldal)